Technika przeładunku

Technika przeładunku umożliwia wykorzystanie całej powierzchni hali. Produkty Hörmann składają się z podestu z rampą przeładunkową, otworu przeładunkowego z uszczelnieniem bramy, a także poszycia ścian i stropu. Domki przeładunkowe znajdują zastosowanie wtedy, gdy konstrukcja hali nie pozwala na montaż rampy wewnętrznej. Sprawdzą się również w sytuacji, kiedy niemożliwe jest podjechanie ciężarówką pod rampę. Dają możliwość wykorzystania hali aż po ściany zewnętrzne.

Samochody mogą podjeżdżać pod rampę bokiem pod kątem ostrym i pod kątem 90°. Istnieje możliwość połączenia domków z bramami przemysłowymi Hörmann. Rozwiązanie to doskonale sprawdzi się w przypadku przeładunku towarów wrażliwych na temperaturę. Domki dostarczamy na dwa sposoby – pojedynczo i jako szeregowe jednostki.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami zawartymi w prospekcie.

 

Zalety techniki przeładunku Hörmann

 

Rampy przeładunkowe o wysokiej wytrzymałości

Ich komponenty wykonane są z materiałów najwyższej jakości, aby sprostały wszystkim wymogom eksploatacyjnym w trakcie licznych przeładunków. Konstrukcja ramp jest zgodna z przepisami normy PN EN 1398.
Hörmann wytwarza ekologiczne produkty, których wielkość przystosowana jest do danego udźwigu. Wyposażone są w przykręcane kątowniki regulacyjne, otwory wentylacyjne w kątownikach krawędziowych i stabilne płaskie kotwy. Elementy te przekładają się na niezawodne zakotwienie rampy w bryle budynku.

 

wózek widłowy

 


 

domek przeładunkowy

 

Domki przeładunkowe z obniżonym zapotrzebowaniem na energię

Możliwe jest dostarczenie obliczeń statycznych dla typowych domków przeładunkowych na etapie składania oferty. Kalkulacje zwierają informacje na temat maksymalnych obciążeń śniegiem i wiatrem.

Rampa przeładunkowa w domkach Hörmann wyposażona jest w regulowane podpory wyrównujące podłoże. Ponadto instalowana jest bezpośrednio przed halą. W ten sposób osiąga się wysoką energooszczędność, gdyż otwór zamykany jest bramą przemysłową.

 


 

Uszczelnienia bram klapowe i pneumatyczne

Elastyczne uszczelnienia bram pozwalają na ich dostosowanie do pojazdów dokujących i sytuacji przeładunkowej. W ofercie dostępne są uszczelnienia pneumatyczne z rolowanymi fartuchami, które dostosowują się do ciężarówek różnej wielkości, a także uszczelnienia klapowe – niezwykle wytrzymałe i elastyczne, zapobiegają uszkodzeniu konstrukcji ramowej poprzez uginanie się pod naporem pojazdu.

Ponadto dostępne są uszczelnienia z ruchomą konstrukcją dachu do podnoszenia kontenerów wymiennych i uszczelnienia z teleskopowymi ramionami równoległymi.

 

tir

 


 

brama

 

Ujednolicona obsługa systemów sterowania

Istnieje możliwość połączenia sterowania rampy i bramy w kompatybilną całość. Ujednolicona obsługa systemów to również znormowanie wielkości obudowy i okablowania, co przekłada się na dużą funkcjonalność całej instalacji.

Firma Hörmann zwraca szczególną uwagę na wszystkie etapy produkcji, od etapu rozwoju produktu, aż po proces jego wytwarzania. W ten sposób systemy sterowania do ramp przeładunkowych i bram są do siebie optymalnie dopasowane.